Projekt

Rozvojový program pro manažery a řídící pracovníky

 

Běžící projekt ve společnosti SPORTEN, a.s. s názvem Rozvojový program pro manažery a řídící pracovníky, reg. číslo: CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004710, je spolufinancován z Operačního programu zaměstnanost.

Poraďte se s našimi odborníky

+420 702 198 361 prodejna@sporten.cz